پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند. شهید سید مرتضی آوینی

برای دیدن تصاویر در سایز اصلی روی آن کلیک نمایید