الهى 

در جواب  خطاب  " یا ایها الذین آمنوا  "

لبیك  بگویم مایه شرمندگى است،

نگویم دور از وظیفه بندگى . . .

چاره‏ اى جز زیستن با مردم

و راهى جز ساختن با آنان نیست . . .

ولى دل را به دست دلدار ده

و آزاد باش . . .

و سر را به پاى دوست نه

و شاد باش . . .


دیده به درگاهش بدار،

تا چشم روشنت روشن تر شود

و دست امید به پیشگاهش بر،

تا جان خرّمت خرّمتر گردد.


علامه حسن زاده آملی