از یه سنی به بعد دیگه نمی­شه دوست صمیمی پیدا کرد...باید مراقب قدیمی ها بود...

با جدید ها هم هیچ وقت نمی­شه صمیمی شد

حتی اگه زمان زیادی رو هم با هاشون گذروند...